TÜRKÇE BİLİMSEL İÇERİK BULUNDURAN SİTELERİN LİSTESİ

Aşağıda bilim ile ilgili içerik bulunduran sitelerin (bloglar da dahil) bir listesini bulabilirsiniz. Elimden geldiği kadar, yeterli içerik bulunduran, güncellenen tüm siteleri eklemeye çalıştım. “Tüm” siteler olarak tanımlamak biraz iddialı olur, bunlar bulabildiklerim. Her sitenin içeriğini ayrıntılı inceleme, her köşe bucağı okuma şansım olmadı, olamaz da. İçeriğinde bilim dışı ya da taraflı, yönlendirici bilgi olduğuna inandığınız siteleri bana bildirirseniz, ikinci bir inceleme yapar ve gerekirse siteyi listeden çıkarabilirim.

***** Bu yazının daha güncel bir sürümüne buradan ulaşabilirsiniz. Sitelerin bir kısmı kapanmış olduğu için, aşağıdaki yazıdan bağlantıları da kaldırdım, ayrıca bazı yeni siteler ekledim. *****

Açık Bilim Çevrimiçi bir bilim dergisi. Dışarıdan yazar da kabul ediyorlar.

Akademik Araştırmalar Dergisi AAD, üç ayda bir yayınlanan hakemli bir dergi olup, Sosyal Bilimler sahasında özellikle Avrasya coğrafyasında uluslararası düzeyde yapılan bilimsel çalışmaları izleyerek, bunları ilgili bilim adamlarına, uzmanlara ve ilgili kamu oyuna duyurmayı amaçlamaktadır.

BBC Bilim ve Teknoloji Sayfaları İngiliz yayın kuruluşunun Türkçe olarak sunduğu bilim ve teknoloji haberleri içeren web sayfaları

Bilim Bilmek Bilim Teknik yenilikleri, duyuruları, yeni burs veren kurumlar ve öne çıkan bilimsel bilgiler.

Bilim Defteri (Blog) Türkçe Bilim Blogu.

Bilim Günce (Blog) Sloganı : “Hayret etme yeteneğini 

kaybetmeyenlere”

Bilim Güncesi (Blog) Bilim yazıları.

Bilim Şehri 2011 yılında bilimsel bilgiyi sade, net ve sadece konunun özüne dönük bir şekilde verme misyonu üzerine düşünülmüş ve yeterli sayıda makaleye ulaşınca 2012 yılında yayın hayatına başlamış web sayfasıdır. Makaleler yerli ve yabancı birçok kaynaktan yararlanılarak, konuyu en iyi yansıtacak biçimde yazılmaktadır. Aynı zamanda faydalanılan kaynaklar referans gösterilerek bilgilerin doğruluğu öne çıkartıldığı gibi diğer araştırmacı ve bilim adamlarının çalışmalarına saygı gösterilmektedir. Bu vesileyle herkesin yararlandığı bir web sayfası ortaya çıkması amaçlanmaktadır.


Bilim ve Gelecek Aylık Bilim, Kültür, Politika Dergisi

Bilim ve Teknik TUBİTAK’ın dergisine ait web sitesi.

Bilim ve Ütopya Aylık Bilim, Kültür, Politika Dergisi

Bilim.org Pek çok kategoride bilim yazıları.

Bilimania Bilimania'nın birinci amacı seçilmiş önemli görülen alanlarda bilim ve teknoloji içerikli haberler vermektir.

Bilim-Bilmiyim (Blog) Yazarının cümlesi ile : “Türkiye'deki vasat bilim haberciliğini avlamak için buradayım”.

Cumhuriyet Bilim ve Teknik Gazeteye ait “Bilim ve Teknik” ekinin web sayfası.


FOCUS Popüler Bilim ve Kültür Dergisi

Genbilim Forumu da olan genel bir bilim sitesi.


Gerçek Bilim Bilimin çeşitli dallarından pek çok makale içeren bir blog.

Güneşin Tam İçinde; Bilim ve Teknoloji Kategorisi Güneşin Tam İçinde, 2006 yılından beri yayında olan, kültür, sanat, eğitim, teknoloji, fotoğrafçılık, bilim ve sinema başta olmak üzere 872 konu, 6,197 yorum ve 30 kategori içeren, Blog Ödülleri yarışmasında kültür sanat kategorisinde Türkiye birinciliği kazanmış, yazılı basında, televizyonda, radyoda ve websitelerinde pek çok kez tanıtılmış, 5 milyondan fazla kez ziyaret edilmiş orijinal içerikli sitedir.

İTÜ Dergisi bilimsel ve teknik makaleleri, teknik notları, okuyuculardan gelen eleştiri ve katkıları yayınlamak için İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü tarafından çıkarılmaktadır.

Kaan Öztürk (Blog) Akademik hayat, bilim, çeşitli fikriyat

Müspet İlimler Kumpanyası (Blog) bilim ve başka ilginç konular üzerine düşünceler...

NTVMSNBC Bilim Televizyon kanalının bilim sayfası.

Redtorik (Blog) Yazarının kendi sözleri ile : “Nedir düşündüğümüz genel konu başlıkları? Zamanla göreceğiz. Ama genç öğrenciler, bilim ve bilimin nasıl yapıldığı ile ilgili olanlar, işin biraz felsefesine, biraz sosyal dumurlarına ve biraz da Türkiye’ ye özel sorunlara  dokunan yazılardan faydalanacaklardır diye umuyorum. Haliyle bilim oldukça geniş… Birçok alt alana ilgili  olmama rağmen kendi araştırma konum olan teorik fizik dışında yazacaklarım biraz amatörce olacaktır.”

SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsüne ait dergi. Fen Bilimler Enstitüsü Dergisi Zentralblatt MATH, Chemical Abstract, CAB Abstract ve EBSCO Host indeksleri tarafından taranmaktadır.

Sinan Canan (Blog) Hayat, sinirbilim, insan zihni, kaos, karmaşıklık, düzen, zuhur, düşünce, inanç ve diğer şeyler üzerine...

Tübitak Tübitak’ın ana sayfası

Türk Bilim Araştırma Vakfı Vakfın amacı; Türkiye’de ilim, kültür, sanat ve teknoloji alanındaki gelişmeleri temin için çalışmalar yapmak, bilgi birikimini sağlamak ve bunu Türkiye’nin ihtiyaçlarına göre yönlendirmek.


Türk Bilim Bilim Portalı

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Türkiye Bilimler Akademisi, Eylül 1993'te yürürlüğe giren 497 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kuruldu. Kurucu üyelerin başbakan tarafından atanması, ilk genel kurulun oluşturulması, Başkan ve Akademi Konseyi'nin seçilmesi, Başkanın atanması sonuçlandırıldıktan sonra Akademi, 7 Ocak 1994'te çalışmalarına başladı.TÜBA yasası gereği, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanına bağlı, tüzel kişiliği olan, bilimsel, idari, mali özerkliğe sahip bir kurumdur.


Yaşambilim.net “Yaşama ve bilime dair herşey”

Yükseköğretim ve Bilim Dergisi Yükseköğretim ve Bilim Dergisi (ISSN: 2146-5959), Bülent Ecevit Üniversitesi'nin resmi yayın organıdır. Derginin amaçları Türkiye’de ve dünyada yükseköğretimdeki güncel sorunların ve çözüm önerilerinin; öğretim stratejilerinde yeniliklerin, bilim ve teknolojide yeni yönelimlerin ve gelişmelerin ileri sürüldüğü ve tartışıldığı makaleler yayımlamak, bilimsel ve sosyal iletişimin sağlanmasına katkıda bulunmak, bölgemizde (Balkan ve Karadeniz Ülkeleri, Orta Doğu Ülkeleri ve Orta Asya Türk Cumhuriyetleri, v.b.) uluslararası ve saygın bir bilimsel medya olmaktır.

Ali Kuşçu Astronomi Topluluğu Ali Kuşçu Astronomi Topluluğu (AKAT), astronomiyle amatör olarak ilgilenen bir grup insanın 1997 yılında  internet aracılığıyla birbirlerini bulması ile oluştu.

Alice’in Galaksi Rehberi (Blog) Astronomi yazıları.

Amatör TeleskopYapımı (ATM Türk) Aktif olarak teleskop ve teleskop aynası yapımıyla uğraşan ya da uğraşmayı düşünüp, bu konuda daha çok bilgi edinmeyi amaçlayan amatör gökbilimciler için içerik sağlayan bir site.

Amatör Teleskop Yapımı Amatör teleskop yapımı konusunda kişisel deneyimlerin paylaşıldığı bir site.

ASTOM Ondokuz Mayıs Üniversitesi Astronomi Kulübü

Astro Türk Evrenden Türkçe’ye


Astrofotoğraf Astronomi ile ilgili fotoğraf galerilerinin yanında, özellikle amatör astronomlar için, gözlem aletleri konusunda genel bilgiler içeren bir site.

Astronomi - GökBilimi Astronomi ve astronomiyle ilgili diğer bilim dalları ile seminerler, toplantılar ve haberlerin bulunduğu bilgi sitesi.

Astronomi Diyarı Gökbilim ve fizikteki son gelişmeler, yeni keşfedilen ötegezegenlere ilişkin bilgiler, güncel haberler...

Bulutsu.org Büyüleyici evrenimizin farklı bir resmi veya fotoğrafı, her gün profesyonel bir gökbilimcinin yazdığı kısa bir açıklama ile birlikte yayımlanır.

Fatih Büyüktaş'ınAstrofotoğrafi Sayfaları Amatör astronomi fotoğrafları, CCD görüntüleme ve fotoğraf çekimleri sırasında kullanılan kişisel astrofotoğrafi malzemeleri hakkında bilgi veren internet sitesi.

Feza maceRaları (Blog) Gökbilim araştırmaları, uzay çalışmaları ve gözlem araçlarının yapımları ve özellikleri ile ilgili geniş içerik barındıran bir günce

Gök Günce (Blog) Güncel astronomi haberleri, amatör astronomi, fizik, matematik ve bilime dair diğer konularda yazılar.

Gökbilim Dergisi Aylık gökbilim dergisi. Güncel haberler, amatör gökbilim ve teleskoplar hakkında çeşitli bilgiler içeriyor.

Gökbilim Forumu Gökbilimi ile ilgili konuların tartışıldığı, bu konudaki çeşitli duyuru ve haberlere yer verilen internet sitesi.

Gökyüzü.org ODTÜ Amatör Astronomi Topluluğu (ODTÜ AAT) 1986 yılında ODTÜ bünyesinde Fizik Bölümü akademisyenleri öncülüğünde kurulmuş olup, Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nin en köklü topluluklarından biridir.

Günün GökbilimGörüntüsü Günlük olarak güncellenen astronomi fotoğraflarını yayınlayan bir site.

İlk Teleskobum Teleskop yapımı ve gökyüzü gözlemleri ile ilgili bir gökbilim sayfası.

Ishak's Astronomy Blog (Blog)Teleskop ile elde edilmiş gökcisimleri görüntülerine yer verilen kişisel gözlem sitesi. Ayrıca görüntüler hakkında açıklayıcı bilgiler içeriyor.

İTK Gezegenevi İzmir Özel Türk Koleji Gezegenevi (planetarium) internet sitesi. Gezegenevi ve düzenlenen etkinlikler hakkında bilgiler içeriyor. Bir özelliği de benim mezun olduğum lise olması...

OMÜ Gözlemevi (Blog) Ondokuz Mayıs Üniversitesi Gözlemevi

Sigma Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Yıldız Teknik Üniversitesi yayını. “Sigma Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi ulusal hakemli bir dergi olup periyodik olarak, Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarında olmak üzere yılda dört kez yayınlanmaktadır. Dergimizde ağırlıklı olarak bilimsel araştırma makaleleri yayınlanmaktadır.”

TAD Türk Astronomi Derneği

TÜBİTAK Bilim ve Teknik Dergisi Gökbilim Bilim ve Teknik dergisi tarafından hazırlanan gökbilim sayfaları.

TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi

Turgut'un AstronomiSayfası Gökyüzü gözlemleri ile ilgili deneyimlerin aktarıldığı kişisel bir internet sitesi.


Türkçe Gökbilim Gökbilimi konusunda güncel haberler ve özellikle, gözlem aletleri konusunda genel astronomi bilgileri içeren internet sitesi.

Uğur İkizler Astronomi ile ilgili çeşitli fotoğraflar ve bilgiler.

Uzay Sitesi Galaksiler, yıldızlar, Güneş Sistemi, uzay araştırmaları konularında genel bilgiler içeren internet sitesi.

Uzay ve Astronomi “Uzay ve Astronomi” internet sitesi, astronomi konusunda bilgi sahibi tüm öğretim üyelerini, öğrencileri ve  bu konuda çalışmalarda bulunmuş herkesi, bildiklerini paylaşmaya davet ediyor. Aynı zamanda, amatör olarak astronomi ile ilgilenen veya yeni başlamak isteyenler için de, bilimsel gerçeklere dayalı, herkesin anlayabileceği, açık bir kaynak sunuyor.

Uzay-Bilim Site açıklaması : “Uzay hakkında merak edilenlerin topluca bulunabileceği bir site oluşturmak ilk hedefimiz. Bununla birlikte karmaşıklıktan uzak, teknik konulardan ziyade popüler konuları daha çok işleyeceğiz. Videolar ve fotoğraflarla merak ettiklerinizi kolayca öğrenebileceksiniz.”

Uzaymer Çukurova Üniversitesi Uzay Bilimleri Merkezi hakında bilgiler, gök olayları takvimi ve fotoğraf albümü bulunuyor.

Biyokure biyomühendislik portalı Biyomühendislik hakkında genel bilgiler yer almakta.

BiyolojiDers Notları Biyoloji dersi notları, makale ve yayınlar yer almakta.

Biyoloji Dünyası Biyoloji temel bilgileri, Mikrobiyoloji, vahşi çiçekler, virüsler ve değişik canlı türleri hakkında bilgiler mevcut.

Biyoloji Günlüğü Biyoloji hakkında genel bilgilerin yanısıra, bölümle ilgili ders notları ve forum yer almakta.

Biyoloji Biyoloji hakkında her şey.

BiyoRSS Güncel biyoloji haberleri

Biyoteknoloji Biyoteknoloji hakkında çeşitli bilgiler, haberler ve köşe yazıları yer almaktadır.

Canlı Bilimi Biyoloji ile ilgili çeşitli konulara ilişkin bilgilerin yanı sıra biyolojik terimler sözlüğü ve tez çalışmalarının yer aldığı bölümler 

mevcut.

DenizKaplumbağaları Deniz kablumbağaları hakkında bilgiler, yayınlar ve projeler yer almakta.

Dinazorlar Dinazorlar hakkında bilgiler ve resimler yer almakta.

Doğa Tarihi (Blog) : “Doğa Tarihi.Net” Kadir Boğaç Kunt’un kişisel ağ günlüğüdür. İlgi Alanları : Türkiye Örümcekleri (Araneae), Biyospeleoloji (Mağara Ekosistemleri, Mağara Canlıları), Zoocoğrafya

Paleontoloji Çalışma Grubu (Blog) Doğa Bilimleri ile uğraşan ve ilgi duyan herkesin bilimsel ve sosyal paylaşım sitesidir

Tatlı Su Balıkları Türkiye'de yaşayan tatlı su balıkları hakkında bilgiler ve resimler içermektedir.

Trakus Türkiye’nin kuşları

Türkiye Örümcekleri Türkiye'de bulunan örümceklerin özellikleri ve fotoğrafları. [Türkçe, İngilizce]

Wikipedia -Biyoloji Özgür ansiklopedinin Biyoloji maddesi ile ilgili sayfaları yer alıyor.

Ekoloji Magazin Ülkemizdeki ve dünyamızdaki çevresel gelişmelerin, doğal, kültürel ve tarihi zenginliklerimizin, temiz enerji teknolojilerinin, sağlıklı yaşam kaynaklarının popüler düzeyde tanıtılıp sevdirilmesine çalışmaktadır.
Ekolojistler - Ekoloji bilimi ve toplumsal konular hakkında haberler yayınlıyor.


Fizik Deneyleri Fizik dersinde kullanılan deneylerin yanı sıra fizik konu içeriklerininde paylaşıldığı fizik sitesi.

FizikÖğretmeni Aylık online fizik dergisi.

Fizik Portalı Fizik hakkında bilimsel ve teknolojik haberlerin bulunduğu ve forum kısmı ile eğitim, bilim, yıllık plan, ders notu vs. gibi paylaşımların yapıldığı bir site.

Fizik ve Bilim Konu alanında araştırma yapan bilimadamları ve bu kişilere ait çalışmalar, ders notları, makale ve haberler yer alıyor.


Fizikciyiz Güncel fizik soruları ve çevrimiçi fizik testi barındıran içeriğinde görseller ve simulasyonlar bulunduran fizik sitesi.

Fizikist.Com Bilim ve Teknoloji Platformu

Kuantum Cart Curt (Blog) Yazarın kendi ifadesi ile : “‘Kuantum cart curt‘ ifadesi, üniversitedeyken bir hocamızın kuantum optik ve bilgi bilimi çalışmak istediğini söyleyen bir arkadaşımıza ‘işte kuantum cart curt çalışmak istiyorsun, zor konu onlar’ demesinden gelmekte…”

Lise Fizik Eğitimive Öğretimi Kaynak Sitesi Lise Fizik Öğretimi adına Kaynak Sitesi

Lise Fizikçi Konu anlatımları, ders planları, ünitelendirilmiş yıllık planlar, zümreler ve yazılı sorularının yer aldığı paylaşım sitesi.

Medikal Fizik (Blog) Medikal Fizik ile ilgili güncel bilgi paylaşım sitesidir.

Mustafa Ünver Fizik sunuları, fizik yıllık planları,zümre tutanakları,fizik videoları, fizik animasyonları ve bilim haberleri yer almaktadır.

Olcayeti.com Fizikle ilgili ders notları, konu anlatım videoları ve çeşitli eğitim dökümanları yer alıyor.

Online FizikRehberi Sitede Türkiye ve Dünyadan fizik ve astronomi linkleri, güncel bilim ve teknoloji haberleri, ünlü fizikçilerin hayat hikayeleri, çeşitli fizik animasyonları yer alıyor.

Online Fizik Site fizik bilgi yarışması, fizik eğitimi dökümanları, fizik konuları, fizik kitapları, nobel fizik ödülleri ve bilim adamları ile ilgili bilgiler içeriyor.

Türk Fizik Derneği Sitede kurum yayınları, şubeleri, etkinlik takvimleri ve iletişim bilgileri yer alıyor.


Aktüel Kimya (Blog) Güncel konulara kimya penceresinden bakan ve makalelere yer veren blog.

Biyokimyacı Sitede çeşitli konularla ilgili yazılar, deneysel ve teorik içeriklerin yanında etkinlik bilgileri yer alıyor.

e-Kimya Kimya bilimi ve Kimya'nın alt bilim dalları hakkında içerikler ve kimya deneyleri yer almaktadır.

İletken Polimerler ve Sıvı Kristaller Araştırma Grubu Gruba ait çalışmalar, projeler, uygulamalar ve laboratuarlar hakkında bilgiler yer alıyor.

Katalizör KimyaE-Dergisi E-Dergi hakkında bilgilerin yanı sıra yayınlarına yer veriliyor.

Katalizör Popüler kimya dergisi

Kimya - Vikipedi Online ansiklopedi Wikipedia'nın Türkçe Kimya bölümü.

Kimya Evi Kitaplar hakkında bilgiler, konu anlatımları ve uygulamalar sunuluyor.

KimyaMühendisi Sitede ilgili dökümanlar, makaleler ve forum bölümü yer alıyor.

Kimya Okulu Kimya ile ilgili bilgilerin ve çeşitli deneylerin yer aldığı ders yardımcısı kaynak site.

Kimyagerler Derneği Derneğin kuruluş amacını ve teşkilat yapısını tanıtıcı bilgiler yer alıyor.

Kimyasanal.net hakkında siteden alıntı “kimyasanal.net hazır olan bilgilerle hazırlanmış bir site değildir. Sitemiz 24 Kasım 2002'de kurulmuştur. Baslangıçta sıfır olan yazı sayımız şu an 908 olup her geçen gün artmaktadır. Yazılar herhangi bir program dahilinde olmamakla birlikte yazarlarımıza gelen ilhamla doğru orantılı olarak yazı sayısı artmaktadır. Bu yazıları da üyelerimiz kendilerine gelen "Yeni yazi eklendi" emaili ile öğrenebilmektedirler.”

Kimyatürk (Forum) KimyaTürk Kimya Forumu; Kimyagerlerin çalışma alanları, kimyagerlerle ilgili mevzuat, iş ilanları, lisansüstü eğitim gibi konuların tartışıldığı forum sitesi.

M. Hilmi ErenKimya Notları Kimya konuları hakkında çeşitli yazılar ve ders notları yer almaktadır.

Temel Kimya Tübitak’ın sitesi. Kimyanın temelini oluşturan kavramlar ve Genel Kimya ile ilgili bazı bilgiler yer almaktadır.

Türkiye KimyaDerneği Derneğin kuruluş amacı, tüzük ve temsilcilikleri hakkında bilgiler yer almaktadır.


Nano Türkiye (Blog) Nanoteknoloji ile ilgili Türkçe blog sitesi.

YER BİLİMLERİ (Jeoloji • Jeofizik • Hidroloji • Meteoroloji • Coğrafya • Okyanusbilim • Toprakbilim)

DoğalAfetler - Site Coğrafi Bilgi Sistemleri teknolojilerinin doğal afetlerdeki kullanımının öneminin vurgulandığı, CBS ve doğal afetler hakkında yeni haber ve duyuruların yayınlandığı bir özelliğe sahiptir.

Foliasyon (Blog) Jeoloji üzerine yazılar.

Kaşif - Avrupa Gönüllü Hizmetleri kapsamında, ulusal ajansla koordineli olarak çalışan ve eylem alanları doğa, ekoloji, Avrupa Bilinçlendirmesi gibi alanlar olan Kaşif'in websitesinde faaliyetleri hakkında bilgiler yer alıyor.

S.Ü. DoğalAfetler ve Yer Bilimleri Kulübü (DAYK) - Kulüp ve faaliyetleri hakkında bilgiler yer almaktadır.

Yer Bilimi - Çeşitli bilgi ve belgeler, makaleler, hesaplama programlar ve dokümanlar içermektedir.

Yer Bilimleri Yerbilimleri, adından da anlaşılacağı gibi yerbilimleri (mümkünse yer sistem bilimleri) ile ilgili ücretsiz bir kaynaktır.

Yurt MadenciliğiniGeliştirme Vakfı - Türk madenciliğini geliştirme amacı güden vakfın sitesinde; faaliyetleri, madencilik haberleri ve duyurular bulunuyor.

SAYISAL-YAPISAL BİLİMLER (Bilişim • Geometri • Güdüm bilimi • İstatistik • Mantık • Matematik)

Bir MatematikÖğretmeninden İnternet Matematik ve geometri dallarında makaleler, haberler ve kitaplar sunuyor.

Cebirsel ÖSS, OKS, KPSS matematiği ve matematik konuları hakkında bilgiler içeren sitede ayrıca ilginç bulmacalar yer alıyor.

Cehalet Düşmanı Matematik soru çözümleri, sınavlar ve tanıtımlar bulunmaktadır.

Detaygeomat.com Mat1, Mat2, Geometri ile ilgili çözümlü sorular, öss soruları ve matematik üzerine dersler notları bulunuyor.

Genç Matematik Matematik hakkında yazılmış makaleler, rehberlik yazıları ve sorular yer almaktadır.

İnteraktif Matematik Matematik ve geometri uygulamaları, ilgili yazılımlar, ÖSS soruları, makaleler ve forum bölümleri yer alıyor.

İstatistikçi İstatistiğin tarifi, ilginç istatistiksel haberler, istatistik dersleri, mini anket ve linkler.

KastamonuMatematik İlköğretim ve lise matematik soru ve çözümleri yer almakta.

KPSS Matematik KPSS matematik konu anlatım ve soru çözüm videoları yer almakta.

KPSS MatemetikDanışmanlığı KPSS matematiği hakkında genel bilgiler, sorular ve arşiv bulunmaktadır.

Matemasuk.Com Matematik üzerine belgeler, ders notları ve hikayeler içeriyor.

Matematiğin SihirliDünyası Sayılarla ilgili oyunlar, pratik bilgiler ve makaleler bulunmaktadır.

Matematik- Vikipedi Online ansiklopedi Wikipedia'nın Türkçe matematik bölümü.

Matematik Cafe Sitede ilköğretim matematiğinden akademik matematiğine kadar ders notları , soru bankaları ve soru çözümleri ile ünlü matematikçilerin biyografileri yer alıyor.

Matematik Dünyası MD, soyut matematiği duru bir dille gençlere aktarmayı hedefleyen bir dergidir. Daha çok lise ve üniversite gençlerine yöneliktir. Ama matematiğin evrenselliği sayesinde herkesin yararlandığı bir dergi ortaya çıkıyor. Sahibi Türk Matematik Derneği’dir (TMD) ve profesyonel matematikçiler tarafından hazırlanır.

Matematik Eğitmeni Matematik dersi ile ilgili özel ders hizmeti vermek için tasarlanan kişisel bir internet sitesidir.

Matematik Kaynakları Zümre tutanakları, slaytlar, güncel haberler ve sınavlar içermektedir.

Matematik Konuları Konu anlatımları, çözümlü sorular ve testler bulunmaktadır.

Matematik Kulübü Matematik bölümlerini, ünlü matematikçilerin hayatlarını, çeşitli dersane konularını ve güncel haberleri yayınlayan bir portal.

Matematik Portalı Tüm hocaların matematik eğitim videolarını kapsayan sitedir.

MatematikTutkusu Sitede matematik haberleri, ders konuları, programlar, zeka oyunları, geometri konuları yer almaktadır.

Matematikci Fatih SBS matematik konu anlatımları, sorular ve çözümleri yer alıyor.

Matematikçiler Derneği Matematik mezunları arasında birlik ve dayanışmayı sağlamak amacıyla kurulmuş bir portal.

Matematikçilerin Sitesi Matematik tarihi, ünlü matematikçiler, zeka soruları, konu anlatımları, video dersler, karikatürler, fıkralar, paradokslar ve matematik programları yer almakta.

Matematikçinin Yeri İlk ve ortaöğretim matematik konusunda birçok konu anlatımı ve soru çözümleri döküman ve demonstrasyon dosyaları bulunduruyor.

Matematiknet Matematik, geometri, cebir hakkında bilgiler sunuluyor.

MatematikteSon Matematik ve Matematik2 yi kapsayan soru arşivi kullanılarak test çözdürmektedir.

Matkolik Matematik ve geometri dersleriyle ilgili konu anlatımları, sunum ve videolar yer almakta.

Matyardım Matematik1 ve matematik2 ile ilgili konu anlatımları ve soru çözümleri bulunmaktadır.

Online HesapMakinesi Hesapla Online basit ve fonksiyonel hesap makineleri bulunmaktadır.

Sayılar ve Kuramlar (Blog) Blog yazarının ilgi alanları : “uygulamalı matematik, imaj işleme, robotik, mobil, IT, yüksek ölçekli, cok katmanlı mimariler ve analitik sistemlerdir.”

Tübitak Matematik Matematik tarihi, ünlü matematikçiler, çeşitli problemler, temel teoremler ve matematik haberleri mevcut.

Türk MatematikDerneği Dernekten haberler, üyelik bilgileri ve yayınlar bulunuyor.

Türk Matematikçileri Osmanlı ve günümüz matematikçilerinin kısa bir listesi.

Yapay Zeka Hem günümüzün, hem de geleceğin teknolojilerine yön veren yapay zeka teknik ve teknolojileri hakkında Türkçe içerikli haber, duyuru, makale, yazılım kaynak kodları ve benzeri açıklayıcı bilgiler.

İç Denetim veRisk Yönetimi - Bertan Kaya tarafından hazırlanan iç denetim, risk yonetimi ve kurumsal yönetim alanlarında bilgiler mevcut.

UluslararasıBilimsel Yayın İndeksi - Sosyal bilimler alanında yayınlanan bilimsel hakemli dergiler indekslenmektedir.

Uluslararasıİnsan Bilimleri Dergisi - Türkçe ve İngilizce tüm bilim dallarındaki bilimsel ve kültürel çalışmaların yayınlandığı hakemli elektronik dergi.
TÜRKÇE BİLİMSEL İÇERİK BULUNDURAN SİTELERİN LİSTESİ TÜRKÇE BİLİMSEL İÇERİK BULUNDURAN SİTELERİN LİSTESİ Reviewed by Fırat Tarman on Mayıs 08, 2013 Rating: 5

3 yorum:

  1. Teşekkür ederim .Çok faydalı.Yine de ciddi,akademik,güncel sitelerin sayısı yok denecek kadar az.

    YanıtlaSil
    Yanıtlar
    1. Vallaha bulabildiklerim bunlar, bildiğiniz başka siteler varsa seve seve eklerim

      Sil

Blogger tarafından desteklenmektedir.